Construïm junts el futur Hospital del Mar

© David Ramos / Getty Images

“Enguany no ha estat senzill allunyar-nos del context de la covid-19 en què estem immersos i fer el balanç del 2019. Però, més que mai, hem de posar en valor la nostra feina i fer un sentit reconeixement a la tasca de tots els professionals de l’organització.”

Olga Pané, gerent

Dades de l’any

Assistència

Un dia a l’hospital

 • 115 altes hospitalàries
 • 50 intervencions quirúrgiques
 • 2.333 visites a consultes externes
 • 391 urgències
 • 229 sessions d’hospital de dia

Altes hospitalàries

2019

41793

49,0% 51,0%

Edat mitjana: 62,9 anys

2018

39982

48,8% 51,2%

Edat mitjana: 62,4 anys

Caracterització de la casuística

2019

(2018)

Mèdica

33,0%

(30,9%)

Cirurgia programada amb ingrés

15,2%

(17,4%)

Cirurgia urgent

7,1%

(7,5%)

Cirurgia major ambulatòria

23,4%

(25,4%)

Maternoinfantil

9,3%

(10%)

Salut mental i toxicomanies

7,4%

(8,3%)

Sociosanitària

4,6%

(4,8%)

2019 2018
Mèdica 33,0% 30,9%
Cirurgia urgent 7,1% 7,5%
Cirurgia major ambulant 23,4% 25,4%
Maternoinfantil 9,3% 10%
Salut mental i toxicomanies 7,4% 8,3%
Sociosanitària 4,6% 4,8%
Cirurgia programada amb ingrés 15,2% 17,4%

Consultes externes

Primeres visites
Visites successives
Visites totals

2019

2018

155.072

509.840

151.025

503.269

664.912

654.294

2019 2018
Primeres visites 155.072 151.025
Visites successives 509.840 503.269
Visites totals 664.912 654.294
RAE

2019

2018

268.631

258.831

RAE
2019 268.631
2018 258.831

Hospital de dia

65.139

(+2,8%)

Sessions


Urgències

2019

(2018)

Mèdiques

38.512

(+2,8%)

Quirúrgiques

19.430

(+3,1%)

Traumatològiques

16.445

(+3,0%)

Primer nivell

38.220

(+7,5%)

Psiquiàtriques

4.112

(-16,3%)

Maternoinfantils

25.927

(+3,9%)

2019 2018
Primer nivell 38.220 +7,5%
Psiquiàtriques 4.112 -16,3%
Maternoinfantils 25.927 +3,9%
Traumatològiques 16.445 +3,0%
Quirúrgiques 19.430 +3,1%
Mèdiques 38.512 +2,8%

Total

142.646

(+ 3,6%)


Qualitat

2019 2018
Avaluació sistemàtica del dolor 93,3% 92,6%
Úlceres per pressió (per 100 altes) 2,0% 2,1%
Taxa bruta de mortalitat 3,0% 2,8%
Compliment de la higiene de mans (% rentat o desinfecció)  76,7% 72,3%

Professionals

Per categories

2019 2018
Personal directiu 6 6
Tècnics/tècniques superiors assistencials 909 888
Tècnics/tècniques mitjans/es assistencials 1103 1097
Tècnics/tècniques auxiliars assistencials 858 868
Personal assistencial no qualificat 6 7
Personal no assistencial 509 510
Total 3.391 3.376

Per sexe

2019

3391

891 2.500

Edat mitjana: 41,7 anys

2018

3376

878 2.498

Edat mitjana: 42,12 anys


Dones en alts càrrecs


Formació

 • 9244 Professionals
 • 49761 Hores

 • 278 Activitats

2019

Desenvolupament de competències

78%

Formació continuada de residents

14%

Qualitat

4%

Altres

4%

2019
Desenvolupament de competències 78%
Qualitat 4%
Formació continuada de residents 14%
Altres 4%

Docència i recerca

Campus Hospital del Mar

Alumnes
 • 214

  Grau en Biologia Humana

 • 201

  Grau en Enginyeria Biomèdica

 • 355

  Grau en Medicina

 • 225

  Grau en Fisioteràpia

 • 390

  Grau en Infermeria

 • 695

  Postgraus

 • 610

  Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària

Residents
 • 261

  Residents

 • 426

  Estades de pregrau

 • 94

  Estades de postgrau


Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM)

 • 55 Grups
 • 719 Professionals
 • 212 Projectes
 • 748 Articles amb FI
 • 21 M€ Pressupost

Ciutadania

Programa de participació dels pacients

Fòrum de pacients

Participació en el projecte de cocreació del futur Hospital del Mar

Validació dels microwebs de les unitats funcionals

Programa d’experiència dels pacients

Estudi etnogràfic Journey de la dona embarassada: 40 propostes de millora

Enquesta de satisfacció Plaensa: grau de satisfacció amb l’atenció sociosanitària: 8,31/10


Programa de mediació

Mediació en situacions de conflicte

10

intervencions relacionades amb la informació assistencial, el suport emocional, l’accessibilitat i la relació professionals-família.

Mediació
intercultural

1819

accions.


Programa de voluntariat

 • 101

  Voluntaris i
  voluntàries

 • 5.604

  Hores
  d’acompanyament

 • 8.714

  Acompanyaments de
  suport espiritual


Fundació Amics de l’Hospital del Mar Treballem per millorar el benestar físic, emocional i social de pacients i famílies

 • 24.443 Persones beneficiades
 • 864 Donants
 • 24 Empreses donants
Origen dels recursos

2019

(2018)

Esdeveniments

21%

(49%)

Amics/amigues

21%

(9%)

Fundacions i empreses

58%

(42%)

2019 2018
Esdeveniments 21% 49%
Amics/amigues 21% 9%
Fundacions i empreses 58% 42%
Destinació dels recursos

2019

(2018)

Estructura

8,2%

(6%)

Assistencial

44,4%

(50%)

Recerca

19,5%

(12%)

Espais i equipaments

27,9%

(32%)

2019 2018
Estructura 8,2% 6%
Assistencial 44,4% 50%
Recerca 19,5% 12%
Espais i equipaments 27,9% 32%

Comunicació

Intranet
 • 2.993 Visites/dia

Presència pública
Aparicions als mitjans de comunicació

Per mitjà

2019

(2018)

Televisió

3%

Ràdio

6%

Premsa escrita

17%

Portals

74%

Total

5.598

(+ 39%)

2019
Premsa escrita 17%
Televisió 3%
Ràdio 6%
Portals 74%

Per tipus de notícia

2019

(2018)

Científica

61,4%

(83,1%)

Assistencial

27,5%

(6,1%)

Institucional

6,0%

(7,4%)

Referència facultatiu

1,5%

(2,0%)

Altres

3,6%

(1,4%)

2019 2018
Científica 61,4% 83,1%
Institucional 6,0% 7,4%
Referència facultatiu 1,5% 2,0%
Altres 3,6% 1,4%
Assistencial 27,5% 6,1%

Xarxes socials

Webs corporatives

1.152.593

Visites

(+19%)

MAR@laxarxa (newsletter)

11.203

Visites

(+2,6%)

Recursos econòmics

Despesa (M€)


Inversions

2019

Edificis i construccions

38,8%

Equipament i instal·lacions

46,9%

Mobiliari i altres

12,2%

Informàtica i sistemes

2,1%

Total

4,18 M€

2019
Edificis i construccions 38,8%
Informàtica i sistemes 2,1%
Mobiliari i altres 12,2%
Equipament i instal·lacions 46,9%

El 2019 d’un cop d’ull


Òrgans de govern

Consell Rector

President

Sr. Joan Puigdollers i Fargas

Vicepresident

Sr. Davide Malmusi

Membres

Òrgans de direcció

Gerent

Sra. Olga Pané i Mena